Kontakt

Dane kontaktowe

TELKOM Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 14B

05-120 Legionowo


tel.: +48 22 784 84 88

gsm.: +48 501 094 749


fax.: +48 22 784 84 88

e-mail.: biuro@telkom.waw.pl


NIP: 536-00-12-433

REGON: 0000141328

KRS: 010641620


Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości

Copyright 2013 by TELKOM. Wszystkie prawa zastrzeżone.
TELKOM Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 14B 05-120 Legionowo
Projekt i wykonanie: agencja interaktywna energe21