Sektory Działań

Nasze działania początkowo skupiały się na dwóch segmentach rynku – TELCO i IT w obszarze prywatnym i militarnym. W obu realizujemy prace już od ponad 32 lat. W międzyczasie poszerzyliśmy portfel klientów o administrację publiczną. Wspieramy również realizacje w segmentach EDU i MED. Potwierdza to profesjonalizm zespołu TELKOM, gdyż wiąże się z udziałem w złożonych projektach wymagających niekiedy dostępu do informacji poufnych czy niejawnych.

Wszystkie trzy obszary mają swoją specyfikę oraz wymagania. Dzięki doświadczeniu zbudowaliśmy niezbędne know-how dotyczące technologii, procesów oraz wymagań formalnych związanych z każdym z nich. Specyfika obszaru klienta często wiąże się z procedurami, których znajomość jest konieczna do podjęcia udanej współpracy.

Telkom :: Sektor Firm Prywatnych
Sektor Firm Prywatnych
Rozwiązania w tym obszarze często wymagają dokładnej analizy potrzeb klienta i wspólnego zdefiniowania celów krótko- i długoterminowych. To klucz do sukcesu w działaniu.
więcej
Telkom :: Sektor Administracji Publicznej i Samorządowe
Sektor Administracji Publicznej i Samorządowe
Projekty realizowane na potrzeby administracji publicznej i samorządowej wymagają znajomości przepisów prawa, a wielokrotnie także aktywnego uczestnictwa w ich definiowaniu. Wszystko w kontekście wyznaczonych rozwiązań oraz integracji z rejestrami centralnymi.
więcej
Telkom :: Sektor Wojskowy i Militarny
Sektor Wojskowy i Militarny
Usługi oraz produkty w sektorze militarnym wymagają nierzadko poświadczeń o dostępie do informacji poufnych lub niejawnych. Kluczowe jest też doświadczenie w ich wdrażaniu w otoczeniu końcowym klienta.
więcej