Sektor Wojskowy oraz Militarny

wsparcie projektowania rozwiązań i w procedurach rynku militarnego

Rozwiązania w tym obszarze często wymagają holistycznej wiedzy o rynku i znajomości historycznej produktów funkcjonujących na nim. Znajomość potrzeb klienta oraz ich źródeł zwiększa skuteczności działań TELKOM. Niezmiennie służą one wsparciu realizacji i obsługi końcowego odbiorcy na polskim rynku militarnym. Łączenie wiedzy historycznej, networkingu oraz znajomość technologii ITC (information and communication technologies) pozwala efektywnie wprowadzać nowe rozwiązania na rynek i obsługiwać złożone, specyficzne procedury funkcjonujące w sektorze militarnym.

Komunikacja naziemna bezprzewodowa – radiolinie

W latach 1992-1995 firma TELKOM (dawniej TELZUT) pracowała nad koncepcją Mobilnej Cyfrowej Linii Radiowej m.in. dla Telekomunikacji Polskiej TP SA, jako komponentu infrastruktury krytycznej kraju. Projekt z powodzenie został zrealizowany w latach 1994-1998. Mobilne węzły komunikacyjne MCLR-y w okresie cyfryzacji sieci telekomunikacyjnych zastępowały okresowo linie światłowodowe do czasu ich wybudowania i uruchomienia. W projekcie MCLR zdobyliśmy duże doświadczenie i kompetencje w realizacji mobilnej szerokopasmowej transmisji cyfrowej w wysokich pasmach częstotliwości 15 GHz. Obecnie nasi eksperci łączności i informatyki projektują systemy, zamieniając wymagania klienta w nowoczesne rozwiązania.

Komunikacja satelitarna – OneWeb

Od kilku lat firma TELKOM bierze udział w opracowaniach i wdrożeniach mobilnych terminali satelitarnych w oparciu o satelity niskoobrotowe europejskiego systemu OneWeb. Projekt ma na celu zabezpieczenie mobilnej sieci transmisyjnej do kierowania i dowodzenia wojskami w czasie rzeczywistym oraz zabezpieczenie backupowych relacji transmisyjnych dla elementów infrastruktury krytycznej w kraju.