Sektor Administracji Publicznej i Samorządowej

usprawniamy zarządzanie, zwiększamy efektywność pracy

Projekty realizowane dla administracji publicznej i samorządowej wymagają znajomości ram prawnych, a niekiedy uczestnictwa w ich definiowaniu. Ważna jest także kwestia ich integracji z rejestrami centralnymi. Zdobyte doświadczenie w tym obszarze pozwala realizować skuteczne rozwiązania informatyczne, jak również zapewnić sprawną obsługę części formalnych – związanych z ustalaniem możliwości i ograniczeń prawnych.

Projekty w administracji samorządowej oraz instytucjach państwowych realizujemy na podstawie szczegółowej analizy problemów, potrzeb jednostek i aktualnych rozwiązań. Sprzęt czy oprogramowanie, które możemy dostarczyć, projektujemy tak, by pozwoliło usprawnić zarządzanie, zinformatyzować procedury i zwiększyć efektywność pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby sektora publicznego.

Jednostkom administracyjnym możemy zaoferować wsparcie na różnych poziomach

OUTSOURCING IT

Współpraca w zakresie dostaw sprzętu i rozwiązań programowych. Może opierać się na wsparciu zespołu IT w danej jednostce. Celem jest zwiększenie efektywności prac i wdrożenie nowych rozwiązań IT bez zakłócenia realizacji bieżącej pracy jednostki.

PORTALE WEWNĘTRZNE

Komunikacja wewnętrzna oraz przepływ informacji pomiędzy referentami wpływa na efektywność i higienę pracy. Analizujemy i projektujemy rozwiązania, które usprawniają przekaz informacji i przepływ dokumentów. Wpływa to na skrócenie czasu obsługi petentów, wzrost jakości usług oraz satysfakcji w pracy pracowników urzędu.

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

Projekty tworzone na zlecenie jednostek administracyjnych. Projektujemy oraz wdrażamy rozwiązania, które pozwalają spełnić wymagania prawno-administracyjne przy równoczesnym przestrzeganiu wdrożonych procedur. Systemy działają z przeglądarkami internetowymi, co umożliwia szybkie i wygodne uruchomienie stanowisk pracy, jak też upraszcza ich obsługę przez pracowników