Programy dla firm

Dostarczamy oprogramowanie oparte na technologii WEB, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Razem z Partnerem Technologicznym firmą Tako, realizujemy bezpieczne, auto-skalowalne i szeroko dostępne dla odbiorców rozwiązania programistyczne na komputery, smartfony oraz tablety.

Realizujemy projekty programistyczne w modelu zwinnym Agile. Zapewniamy kompleksową obsługę – od definicji wymagań przez dokumentację projektową, programowanie z testowaniem oraz odbiory końcowe i opiekę powykonawczą naszych aplikacji.

  • Wytwarzamy oprogramowanie na potrzeby Administracji Państwowej i Korporacji Biznesowych.

  • Wykorzystujemy nowe technologie w architekturze – jak GCP. Zapewniamy wysoką skalowalność i stabilność aplikacji i serwisów.

  • Nasi programiści to wysoko kwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach posiadający szeroki background technologiczny.

Dzięki bliskiej współpracy z naszym rzetelnym Partnerem Technologicznym firmą TAKO możemy zaoferować kompleksowy proces dostarczania oprogramowania do klienta oraz opiekę i rozwój funkcjonalności w cyklu życia oprogramowania po wdrożeniu. Realizujemy:

  • prace projektowe (tworzenie systemów) –  konsultacje, projektowanie, rozwój, testowanie, uruchomienie;

  • prace utrzymaniowe (utrzymanie systemów) – przejęcie systemów w celu utrzymania oraz opieki i rozwoju.

Rozwiązania, które wdrażamy to produkty dopasowane do potrzeb klienta o różnej skali i profilu działania.

Przykładowe rozwiązania które dostarczyliśmy :

SmartMedic (EHR) – rozwiązanie SaaS dla placówek medycznych.

Funkcje: platforma on-line do zarządzania placówką z dostępem 24/7, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, wizyty lekarskie, panel lekarza, moduł rejestracji i pacjenta on-line, informacja zarządcza, rozliczanie NFZ, aplikacja mobilna.

Technologia: Aplikacja webowa w modelu SaaS, .Net C#, MS SQL Server, iOS, Android.

Model rozwiązania: Platforma on-line, dostępna 24h/7 z dowolnego urządzenia.

Lecturus Junior (e-Learning) – platforma SaaS do prowadzenia nauki on-line wraz z VOD.

Funkcje: platforma on-line dla Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego do prowadzenia lekcji on-line wraz z dostępem do materiałów VOD w trybie 24h/7d. Uczniowie korzystający z platformy mogą brać udział w wysoce skalowalnych, bezpiecznych i interaktywnych zajęciach z nauczycielami w całym kraju.

Technologia: Aplikacja webowa w modelu SaaS, system streamingowy, biblioteka multimedialna VOD, aplikacja mobilna iOS oraz Android, Python, PHP, SQL, CRM.

Model rozwiązania: Platforma on-line dostępna 24/7 z dowolnego urządzenia